Šikmé strechy

14. 06. 2016

autor: Martin Repaský

Tradícia, funkčnosť i estetické hľadiská sú dôvodmi, pre ktoré sa šikmé zateplené strechy najčastejšie uplatňujú pri výstavbe rodinných domov i občianskych stavieb nielen v strednej a západnej Európe, ale vo vyspelom svete vôbec. Šikmá strecha je stavebná konštrukcia, ktorá chráni vnútorné prostredie a je vystavená priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Z hľadiska sklonu sa za šikmé obvykle považujú strechy so sklonom od 0° do 45°. Šikmá strecha môže byť nezateplená alebo zateplená.

Najpoužívanejšie konštrukčné riešenie šikmej zateplenej strechy pri tvorbe obytného podkrovia  pozostáva z hlavnej hydroizolačnej vrstvy, pomocnej montážnej konštrukcie, poistnej hydroizolačnej vrstvy, nosnej strešnej konštrukcie, odkvapového systému, tepelnoizolačnej vrstvy, parozábrany a výplňovej nenosnej konštrukcie. 

Vrstvy šikmej zateplenej strechy

Hlavnou hydroizolačnou vrstvou je strešná krytina, ktorú môžu tvoriť povlakové (asfaltové pásy, plastové fólie), skladané tvrdé (betónová alebo pálená škridla, vláknitocementové segmenty, plech, dosky na báze polykarbonátu či skla) a skladané mäkké krytiny (asfaltový šindeľ, bitúmenová krytina). Krytina chráni jednotlivé vrstvy strešného plášťa a podstrešné priestory pred poveternostnými vplyvmi, najmä pred prenikaním vody, vlhkosti a vetra. 

Pomocná montážna konštrukcia slúži na upevnenie krytiny. V prípade skladanej krytiny je ňou rošt, pri povlakovej krytine alebo asfaltových šindľoch sa používa debnenie. 

Poistná hydroizolačná vrstva – umiestňuje sa medzi nosnú a pomocnú konštrukciu. Pri skladaných krytinách ide o difúznu fóliu na báze polyolefínu a pri povlakových krytinách či asfaltových šindľoch špeciálny podkladový pás. Funkciou poistnej hydroizolácie bezpečné odvedenie vody mimo strešnej roviny v prípade hnaných zrážok alebo pri poškodení krytiny. Umožňuje aj prestup vodnej pary do vetracieho priestoru medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou. Chráni ostatné vrstvy strešného plášťa, vrátane tepelnej izolácie, pred zatečením a bezpečne odvádza kondenzát. Veľmi dôležitá je i jej funkcia vetrotesnosti. Poistné fólie so špeciálnymi vrstvami bránia prehrievaniu strešného plášťa v letných mesiacoch a znižujú prienik škodlivého elektromagnetického žiarenia. Poistná fólia môže do položenia krytiny plniť funkciu hlavnej izolačnej vrstvy (lehotu určuje výrobca tzv. UV-stabilitou). 

Nosnú strešnú konštrukciu tvoria obvykle drevené krokvy príslušného prierezu. 

Tepelnoizolačnú vrstvu tvorí materiál s ideálnym tepelným odporom, zvyčajne na báze minerálnych vlákien, polymérov (polystyrén, polypropylén či segmentov na báze tvrdeného uretánu), výnimočne aj penového skla. Tepelnoizolačná vrstva umožňuje dosiahnuť optimálny tepelný odpor strešnej konštrukcie a pomáha vytvoriť požadované tepelné podmienky v obytnom podkroví. 

Parozábranu tvorí robustná fólia s veľmi nízkou difúznosťou, často pokrytá reflexnou vrstvou. Používajú sa aj tzv. kompozitné fólie na báze polyesterového vlákna s nepriepustným polyetylénovým povrchom. Parozábrana dokáže prepustiť len také množstvo vodnej pary, ktoré možno v strešnej konštrukcii bezpečne odvetrať. Obmedzuje prestup vodnej pary a tvorbu kondenzátu v tepelnej izolácii a zvyšuje životnosť nosnej drevenej konštrukcie, lebo bráni vzniku drevokazných húb. Parozábrana s reflexným povrchom odráža sálavé teplo späť do interiéru, čím sa znižujú energetické straty a zabraňuje prieniku škodlivého elektromagnetického žiarenia do interiéru. 

Výplňovú nenosnú konštrukciu tvorí nosný rošt z dreva či plechových profilov, na ktorý sa upevňuje pohľadový prvok vytvárajúci obytný priestor v podkroví. Ako obklad sa môže použiť drevený profil, sadrovláknitá alebo sadrokartónová doska, kazeta z komprimovaného minerálneho vlákna, drevoštiepková doska i laminovaný drevotrieskový profil. 

Dôležitým doplnkom každej šikmej strechy je odkvapový systém, ktorý odvádza stekajúcu vodu z celej plochy strechy. Tvoria ho žľaby, rúry a spájacie prvky z pozinkovaného, medeného, titan-zinkového plechu alebo plastu.zdroj: 4-construction.com